Послуги

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Темп (італ. tempo від лат. tempus – час) – означення швидкості виконання і характер руху музичного твору, а також один із засобів музичної виразності.


Стратегія є передумовою для всіх управлінських рішень. Система стратегічного планування дозволяє учасникам проекту визначитися з напрямком і темпом розвитку бізнесу, деталями проекту, окреслити тенденції ринку. Ключовим моментом фази стратегічного планування є формування основних інвестиційних цілей, тобто основ, на яких будуються варіанти проекту.

Процес стратегічного планування складається з таких етапів:

 1. Налагодження зв’язку між замовником та виконавцем; координація відповідальних осіб;
 2. Визначення місії проекту та основних цілей;
 3. Встановлення стратегічного контексту:
  1. Характеристика галузі;
  2. Позиціонування в галузі;
  3. Описання пропонованих послуг;
  4. Нормативно-правова база;
 4. Визначення обмежень і можливостей компанії, тобто ресурси (земельно-будівельні, кадрові, фінансові тощо);
 5. Розробка ключових показників ефективності проекту, фінансових та нефінансових, для всебічного контролю процесу досягнення інвестиційних цілей;
 6. Огляд ринку. Оцінка рівня попиту на передбачувані медичні послуги за допомогою таких методів:
  1. Консультації з експертами в цільовому сегменті;
  2. Проекція минулих тенденцій на даний час;
  3. Бенчмарк (порівняльний аналіз з перенесенням досвіду);
  4. Чистий попит цільової аудиторії.
 7. Побудування бізнес-моделі.

Інтенсивність задач зростає, об’єм вхідної інформації для прийняття правильних рішень збільшується, все складніше знайти вільний час для особистого. Ось в такій мінливій реальності ми з вами існуємо. Як в такій атмосфері розпочинати новий проект, щоб термінове не заміщувало важливе?

Як ми це робимо?

НАША МЕТОДОЛОГІЯЩо ми робимо

ВПОРЯДКОВУЄМО ІНФОРМАЦІЮ ТА ПРОЦЕСИ


Як правильно оцінити ринок чи проаналізувати величезний масив технічної та комерційної інформації? Необхідна ефективна комунікація між замовником та виконавцем, щоб забезпечити зв’язок між відповідальними особами для досягнення цілей.


Ми даємо Вам

ОБҐРУНТОВАНІ
РІШЕННЯ


Кожен проект включає в себе витрати часу, грошей і цінних людських ресурсів. Потрібно бути впевненим в тому, що інвестиційні цілі правильні, а не є обґрунтовуванням суб’єктивних рішень.


Пропонуємо лише професіоналів

КВАЛІФІКОВАНІ
ЕКСПЕРТИ


Неможливо запроектувати-збудувати-втілити в життя будь який проект без участі знань, терпіння і рук, які доведуть все до кінця. Тому ми обираємо особистостей лише з підтверджений реальним досвідом.

logo_MC_dark

___________________________________

Аналіз, експертиза, консалтинг, проектування, будівництво, оснащення та реконцепція медичних закладів у приватному та державному сегменті, відповідно до українських та міжнародних стандартів.

Адреса

Вул. Ф.Пушиної 8а, оф. 111 Київ, Україна 03115

MEDICAL CONSTRUCTOR © 2020. All rights reserved.