Послуги

Ре-концепція

У процесі функціонування медичної установи може виникати ситуація, коли її прибутковість об’єктивно не відповідає очікуванням інвестора.

Така ситуація може бути викликана помилками в розробці початкової концепції, її неправильним управлінням, зміною зовнішньої обстановки, старінням і т.п.

Некоректна організація роботи, простору та застаріла матеріально-технічна база закладу можуть впливати на якість надаваних медичних послуг, на враження пацієнтів від клініки, тим самим знижуючи конкурентоспроможність бізнесу.

Реконцепція медичного бізнесу спрямована на оптимізацію існуючого проекту та полягає у аудиті попередньої концепції для збільшення дохідності та ліквідності підприємства та адаптації до нових ринкових умов шляхом виявлення та корекції недоліків, пов’язаних з ринковими, архітектурними, маркетинговими факторами. В залежності від об’єму виявлених недоліків визначається обсяг реконцепції, що може бути обмежений тільки, наприклад, заміною обладнання, або розростатися до перепроектування.

Реконцепція має такі складові:

Фаза – J 

J1        Реінжиніринг – заміна інженерних мереж закладу;

J2        Реконструкція – перепланування лікарняної архітектури з метою оптимізації використання наявного простору або його розширення;

J3        Ребрендинг – оновлення іміджу компанії;

J4        Ременеджмент – перегляд діючого управлінського механізму;

J5        Реорганізація бізнес- перегляд діючого управлінського механізму та системи менеджменту для процесу акредитації міжнародних стандартів надання медичних послуг.

Аудит та оптимізація

Замовник отримує

  • Виявлення недоліків, пов’язаних з ринковими, архітектурними, маркетинговими факторами

  • Рекомендації з оптимізації концепції об’єкта, пропозиції щодо внесення змін до проекту

  • Фінансовий аналіз проекту реконцепції

logo_MC_dark

___________________________________

Аналіз, експертиза, консалтинг, проектування, будівництво, оснащення та реконцепція медичних закладів у приватному та державному сегменті, відповідно до українських та міжнародних стандартів.

Адреса

Вул. Ф.Пушиної 8а, оф. 111 Київ, Україна 03115

MEDICAL CONSTRUCTOR © 2020. All rights reserved.